fbpx
Az 1993-ben Yehudi Menuhin kezdeményezésére megalapított MUS-E (Music Europe) mintaprogram célja, hogy a művészet és az iskola egymást segítve hasson a fiatalokra. A Magyarországon is egyre népszerűbb nemzetközi szervezet alapja a Kodály-módszer, így hazánkban a foglalkozásokon rendkívül fontos szerepet játszik népdalaink, népművészeti értékeink továbbadása.

A világon számos intézmény és alapítvány törekszik arra, hogy a jövő generációjának életében minél előbb megjelenjenek a művészetek. Magyarország különleges helyzetben érezheti magát ebből a szempontból, hiszen a 20. század egyik legnagyobb magyar zeneszerzője, Kodály Zoltán felállította a zenével és énekléssel történő nevelés alappilléreit. 

Kodály Zoltán pedagógiája nem csak hazánkban, de a világ számos országában elismertté vált. Ennek köszönhetően több ismert művész és tanár is alkalmazta az ő koncepcióját, módszerét. Ilyen volt többek között Lord Yehudi Menuhin is, aki 1993-ban kidolgozta a Mus-e (Music-Europe) mintaprogramot, melynek alap gondolata: a művészet és az iskola egymást segítve hasson a fiatalokra. A program fő céljai között szerepel a fajgyűlölet megelőzése, a kreativitás és pozitivizmus megteremtése, dinamikus társadalom megalkotása, valamint megelőzni a fenyegető kockázatokat a gyermekeknél. Kiemelt cél, hogy mindhárom „szereplő” (gyermek, művész és tanár) adjon és kapjon is: a gyermek egyfajta tesztalanyként elvégzi a feladatokat, közben élvezi és elsajátítja a művészetet; a művész művészettel nevel, más-más módszerekkel próbál közelebb jutni a megoldáshoz, miközben saját pedagógiai készségeit is fejleszti; a tanár, aki napi kapcsolatban áll a fiatalokkal, igyekszik aktívan részt venni a feladatokban, hogy a későbbiekben a művész által bemutatott feladatokat ő is alkalmazza a gyerekeknél. 

A programban elsősorban hátrányos helyzetű általános iskolák vesznek részt. Heti egy alkalommal látogatja a művész az osztályát, amikor egy 45 perces óra keretében vezeti le a foglalkozást. Hazánkban a Mus-e projekt 1994-ben indult el, a budapesti Erkel Ferenc Általános Iskolában, egy hátrányos helyzetű gyermekeket magába foglaló osztályban. Jelenleg 12 iskolában vehetnek részt a fiatalok interaktív foglalkozásokon. 

Az elmúlt években egyre gyakrabban látható, hogy hazánkban a népzenével foglalkozó művészeket is igyekeznek bevonni a programba, utalva ezzel Kodály egyik fő gondolatára, az anyanyelven történő éneklés fontosságára. Volt és jelenlegi zeneakadémista népzenész tanáraink, hallgatóink is aktívan részt vesznek az egyesület munkájában. Fő céljuk, hogy a sokrétű, változatos magyar népzenét, népdalokat minél több oldalról megmutassák a következő generációnak, belefoglalva a gyermekjátékdalok, szokásdallamok, a népdalokból származó improvizatív gyakorlatok, a különböző népi hangszerek bemutatását, illetve a néptánc alaplépéseinek elsajátítását.

 

A weboldal a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával készült:

Információ

Partnereink

Közösségi oldalak